Signal súťaž
Meno klienta Signal
Typ projektu Kompletné spracovanie grafiky a súťažných materiálov pre značku Signal
123