Objav Nitru

Pre mesto Nitra sme pripravili návrh mobilnej navigácie po miestach, ktoré sa oplatí vidieť.

Meno klienta Mesto Nitra
Typ projektu Mobilná navigácia pre mesto Nitra
324