Čaje Saga

Dlhodobo spolupracujeme na marketingovej podpore produktov Saga. Spracovali sme množstvo POS materiálov a iných aplikácii vizuálov, aby sme dostali do povedomia tieto výborné a tradičné čaje.

Meno klienta Unilever - Saga
Typ projektu Kompletné spracovanie marketingovej podpory značky
saga1-900x600saga2