Budiš

Počas dlhodobej spolupráce sme pripravili množstvo materiálov, od drobných inzercii v printových médiách cez zabezpečenie ochutnávok a promoakcii až po obalový dizajn nápojov.

Meno klienta Budiš
Typ projektu Zabezpečenie grafických materiálov a promo aktivít
EtiketyTrickoLetakyposter2