Podpora predaja
ČAJE SAGA

MARKETINGOVÁ PODPORA ČAJOV SAGA

Dlhodobo spolupracujeme na marketingovej podpore produktov Saga. Spracovali sme množstvo POS materiálov a iných aplikácii vizuálov, aby sme dostali do povedomia tieto výborné a tradičné čaje.

Klient: UNILEVER - SAGA

Mám záujem