Grafika, Podpora predaja
HELLMANNS

AKTIVITA PRE PODPORU PREDAJA

Pripravili sme kompletnú prezentáciu tradičného portfólia majoleniek Hellmanns. Celoslovenské aktivita v obchodnom reťazci COOP zahŕňala oslovovanie zákazníkov na mieste predaja prostredníctvom POS materiálov a ochutnávok, návrhy promomiest, receptov a spotrebiteľskú súťaž.

Klient: UNILEVER - HELLMANNS

S prácou agentúry AnimaGraf som bola spokojná. V našej spolupráci pozitívne hodnotím hlavne aktívny prístup, promptnosť a kreatívne nápady. Tatiana Krišpinská (Marketing Manager, Unilever)
Mám záujem