Grafika
SVF: MAJSTROVSTVÁ EURÓPY

PROPAGÁCIA VOLEJBALOVEJ KVALIFIKÁCIE

Vizuálna podpora kvalifikácie slovenských volejbalistiek na Majstrovstvá Európy. Balík zahŕňal postery, VIP vstupenky, infobrožúry k zápasom, identifikačné karty a online propagáciu.

Klient: SVF

Chcem vám poďakovať za výbornú, profesionálnu prácu, ochotu, pevné nervy a promptné reakcie na naše požiadavky pri zostavovaní Výročnej správy. Filip Hudec (Mediálny manažér, SVF)
Mám záujem