Grafika
NIKRO

PREZENTÁCIA SPOLOČNOSTI V DUCHU FIREMNEJ IDENTITY

Pre spoločnosť NIKRO s.r.o. z Dolného Kubína sme pripravili prezentačný prospekt o činnostiach firmy v pútavom a modernom prevedení. Súčasťou projektu bol aj USB kľúč na mieru v duchu firemnej identity.

Klient: NIKRO

Firma Nikro vysoko hodnotí spoluprácu s firmou AnimaGraf, výsledky ich práce plne zodpovedajú našim požiadavkám. Peter Michnáč (Sales Manager, Nikro)
Mám záujem