Grafika, Podpora predaja
ČAJE SAGA

MARKETINGOVÁ PODPORA ZANČKY

Dlhodobo spolupracujeme na marketingovej podpore produktov Saga. Spracovali sme množstvo POS materiálov a iných aplikácii vizuálov, aby sme dostali do povedomia tieto výborné a tradičné čaje.

Klient: UNILEVER - SAGA

AnimaGraf pre mňa pripravuje marketingové aktivity šité na mieru. Kvalita, spoľahlivosť a osobný prístup sú základom našej dlhodobej spolupráce. Michal Babiar (Brand Manager, Unilever)
Mám záujem